Personer, koder og dæknavne.

NB.

Dokumenterne ovenover er tilsendt hjemmesiden fra flinke personer og er fra private samlinger.

Den skrevne liste nedenunder konstant under udbygning og rettelser. Listen bliver jeg nok aldrig færdig med pga. omfanget af dæknavne og koder 

Eigenbroth.

Dæknavne, Birk, Skjold, Skjold.

Journalistelev, Journalist, Reporter, Redaktør. Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland).Kompagnichef, Medlem af Toldstrups stab, leder, Gruppeleder.

Dæknavne i Region 1. Nordjylland og øvrige Danmark .

Fortegnelse over distriktledere 

Distrikt I. (Vendsyssel) Boye Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Distrikt II. (Fjerritslev) Lund Politibetjent Aksel Nørgaard. 

Distrikt III. (Thisted) Baes Kaptajn Th.P. Ejby Nielsen 

Distrikt IV. (Ålborg) Mogens Pastor C.V.A. Ruth. 

Distrikt V. (Løgstør) Ørn Læge Ove Høegh-Guldberg. 

Distrikt VI.a (Hobro) Holm Redaktør Otto Lippert. 

Distrikt VI. B (Ålestrup) Poul Madsen vognmand Arne Dantoft. 

Distrikt VII. (Djursland) Henningsen Repræsentant Henning Hansen. 

Distrikt VIII. (Randers) Bækgård Intendant Johannes Andersen. 

Distrikt IX. ( Viborg ) Mikkelsen Kaptajn C.O. Pedersen.

Dæknavn                Efternavn                   Fornavn

4 (fire)                   Lautrup                       Henry

Aksel                     Geisler                        Ole Christian Tvede

Aksel                      Axelsen                       Axel

Aksel                      Bregenov                    Leon

Alto                       Hansen                       Christian Altenborg

Amerikaneren          Jensen                       Niels Jacob Ernst

Anders                    Andersen                    Hans Jørgen Christian

Anders                    Andersen                    Knud Valdemar

Andersen                 Andersen                   Gødrich

Andersen                Jensen                        Ole Møller

Andy                       Larsen                        Adolf Theodor

Anker                     Christensen                 Vagn Nørlund

Anna Skomager         Hansen                       Anna

Annie                      Mouritzen                   Annie

Annonymos              Clemmesen    

Anton                      Sabroe                        Peter

Anton Jensen           Toldstrup                    Anton

Apricot                    Brandenburg                Poul Edouard

Arkitekt Larsen         Albrechtsen                 Vagner Svend Aage

August                     Andersen                     Kristian

August Thelle            Krabbe                        Ejnar

Axel (i Århus)             Geisler                       Ole Christian Tvede

Axel Jacobsen           Vestergaard                 Søren Jacobsen

Axel Nielsen              Geisler                        Ole Christian Tvede

Baes                         Nielsen                       Thomas Poul Ejby

Baes P. Bastrup          Eiby-Nielsen                 T. P.

Bageren                    Petersen                     Christian Kappel

Bagger                     Larsson                        Harry

Balslev                     Langballe                      Mogens Marquard

Bang                        Nielsen                        Niels Aage

Bang                        Amdisen                      Kristian August

Bardut                     Madsen                        Sv. Aa.

Basse                      Nielsen                          Svend

Bast                        Jørgensen                     Edvard Charles

Becker                   Jensen                           Niels Bjelbæk

Bendt                     Groot                            Eigil

Bent                       Christensen                     Poul

Bent                       Vang                               Frits Tornøe

Bent                       Groot                              Eigil

Bent                       Larsen                             Svend

Bent                       Lund                               Kaj Ronald

Bent                      Tykjær              

Bent                      Vang                                E.T.

Bent Holm              Lippert                            Otto Emil

Bent Jensen           Groot                               Eigil

Bent Mikkelsen        Madsen                            Preben Lytken

Berner                   Madsen                            Jens Richard

Bernhard                Poulsen                            Hans Peter

Berthelsen             Jørgensen                         Holm

Bimmer                  Christensen                       Karl

Birk                       Eigenbroth                        N.A.

Bismarck                Petersen                           Thorkild

Bjarne                   Nielsen                              Karl B.

Bjarne                   Veland                               Bjarne

Bjørn                     Hansen                              Børge

Bjørn                     Lebech                              Poul Erik

Blad                      Schøller                              C. G.

Bloch                    Ammundsen                          Einar

Boye-Eng. Kodenavn  Mortensen                         Kaj

Boysen                   Klitgård                               Ole

Bremseren              Larsen                                Viggo Bent

Britt                       Mikkelsen                          Ellen Bøgh

Bruhn                     Bergh                                J. G.

Bruhn                     Engberg                              Ole

Bruun                     Balling                               Ejnar

Bruun                     Bergh                               Jørgen Grotum

Brækjern                Rasmussen                          Egon

Buhl                       Hansen                              Børge Syppli

Bulder                   Hansen                               Børge Syppli

Bækgaard               Andersen                            Johannes Norlem

Bækkegård             Pedersen                             Robert

Bøgh                     Jensen                                Henning Ross

Bøh-Hans                Maj                                    Hans Hansen

Børge                    Ibsen                                   Finn

Børge                    Larsen                                Børge

Børresen               Eriksen                                Børge

Cain                      Bergh                                 Jørgen Grotum

Carl                       Heigaard          

Carl                       Hare                                   Carl

Carl                       Hejgaard                             David

Carl                       Jensen                                Willy

Carl                       Refsing                                 Carl

Carl Jensen             Lund                                  Kaj Ronald

Carl Petersen          Nielsen                               Carl Peter Becher

Carl Thomsen           Poulsen                             Henry Mandrup

Carl Winther            Jensen                              Willy

Carlo                       Hoff                                 Kaj Hannibal

Carlo Ejler Wognsen  Vognsen                            Carlo

Carlsen                     Eiby-Nielsen                      T. P.

Carlsen                    Nielsen                             Thomas Poul Ejby

Carlsen                    Jacobsen                          Ove

Carlsen                    Nielsen                              Carl

Carsten Lassen          Bjerregaard                       Viggo

Casino                     Bonnesen                           Edith

Celius                     Poulsen                               Hans Peter

Christian                  Algreen-Petersen                Christian

Christian                  Boldsen                              Christian Johannes

Christian Karl           Christensen                         Christian

Christian U              Hansen                               Christian Ulrik

Christian UHA           Hansen                              Christian Ulrik

Christian U'ha           Hansen                              Christian Ulrik

Christiansen             Pedersen                            Carl

Chrysler                   Kofod                                Verner Poscholan

Clausen                    Eskildsen                             Ib

Clemmesen              Brandt                               Mogens S.

Coff                        Hatting                              Eigil

Corn                       Toldstrup                          Anton

Cricket                   Christensen                       Jørgen Robert

D.P.                       Pedersen                          Carl Jacob Ditlev

Dagti                      Lægring                             Knud

Dahl                      Christensen                         K. Toft

Dahl                       Lonsdale                           Walther

Daimler                  Jebsen                               Peter

Danielsen               Frisenvang                          Gunnar Johan Julius Albert

Den billige skrædder Storgaard                          Gunnar

Diakonissen             Rasmussen                          Ragna

Dr. Jacobsen           Rohde                               Peter P.

Dragsted                 Drachmann                         Jørgen

Dres                       Nielsen                             Andreas

Droppping-Maren      Jensen                             Maren

Dybdahl                  Dantoft                            Arne Eilif Dybdahl

Edvard Brun             Balling                              Ejnar

Edvard Bruun            Balling                             Ejnar

Ehlers                     Juncker                           Flemming

Ejlertsen                Juncker                            Flemming

Elefanten               Juncker                            Flemming

Eliasen                   Nielsen                              Erik

Emil                       Olsen                                Ib Rickmann

Erik                       Nymann                              Erik

Erik                       Rasmussen                          Kaj

Erik                       Pedersen                           Erik Jung

Erik Jespersen         Jacobsen                          Erik Nørgaard

Erik Knudsen           Eriksen                             Knud Svante

Erik Larsen           Thomsen                             Knud Folmer Kristian

Erik Aas                Krabbe                               Ejnar

Erik Aas                Toft                                   Hans Carl

Eriksen                Eskildsen                              Ib

Eskildsen             Toldstrup                             Anton

Faber                  Juncker                               Flemming

Faber/Elefanten     Juncker                             Flemming

Fessor                  Nielsen                              Niels Aage

Finn                    Lillelund                              Jens

Finn Poulsen         Jenk                                   Jørgen

Finsen                 Lillelund                              Jens

Flint                    Feddersen                           Otto Josias

FN 1                    Mortensen                           Kaj

Ford                    Helk                                    Jørgen Vilhelm

Frandsen              Samsing                                Villy

Frederik               Madsen                               Niels Kristian

Frederik Fischer    Jacobsen         

Fusser                 Jørgensen                             Herluf

Færing                Kiilerich                                 Ole Gerhard

Fætter                Bennike                                 Vagn

Fætter                Toldstrup                              Anton

Ga30                   Pedersen                             Just Carl

Gamle Svendsen     Svendsen                             Anders

Generalen            Bennike                                Vagn

Gertrud              Pedersen                               Gertrud

Gethe Bentzen      Petersen                              Karen Margrethe

Givskov                Madsen                                 Erik Markvard Christoffer Rørbæk

Glarmesteren        Geertsen                              Elvin

Gnisten                Nielsen                                Knud

Goal                    Bennike                                Vagn

Gokke                  Nielsen                                Georg

Gosse                   Lind                                    Gustav

Gregersen            Nielsen                                Niels Aage

Gremlin               Jenk                                    Jørgen

Grete Petersen      Knudsen                             Inger

Grethe                 Ahm                                   Agnes Elisabeth

Greve                   Rosenvinge                          Henrik Nikolaj

Grosserer Jørgensen                                       Schack              

Gustav                  Bennike                               Vagn

Gustav Olsen         Bennike                              Vagn

Gårdejer               Vølkers                              Christian

H202                     Mouritzen                           Annie

H222                     Mouritzen                            Annie

Habit                    Lindblad                              Preben Lok

Hans                     Bennike                               Vagn

Hans                     Hoffmann                             Svend

Hans                     Holmboe                              Asger

Hans                       Christiansen                        Hans

Hans                        Fenneberg                         Hans

Hans Hansen             Sandbæk                            Harald

Hans Jacob Jensen    Wormslev                            Hakon

Hans Jensen              Kvist                                  Hans

Hans Larsen              Holmboe                             Asger

Hans Matthiesen        Madsen                              Peter Theodor

Hans Wagner              Hansen                              Vagner Rosenskjold

Hansen                      Ryder                                Harold Erhard

Harald Jensen             Jensen                              Kaj Brink

Havearkitekten            Bennike                            Vagn

Havnemølleren            Petersen                           Aksel E.

HC                            Christensen                       Herluf Eigil

HC                            Jensen                              Jørgen Christian

Hedegaard                 Rohde                               Peter P.

Heise                        Søgaard                              Johannes

Hendrik                     Carlsen                              Henning Grønlund

Henning Rytter           Thygesen                           Gunnar Henning

Henningsen                Hansen                              Henning

Henrik                       Carlsen                               Henning Grønlund

Henrik                       Ruth                                  Carl-Viggo Andersen

Henriksen                  Nielsen                               Egon Verner

Henriksen                  Andersen                           Georg Walther

Henry                        Andersen                           Georg Walther

Henry Petersen           Bangsborg                          Ib Helmer

Herluf                        Aaen                                 Herluf

Hermes                      Thyregod                           Jørgen

HH                             Sandbæk                            Harald

Holm                          Christensen                        Ole

Holm                           Lippert                             Otto Emil

Hr. Holm                      Muus                                Flemming B.

Hr. Middelbo                Bennike                           Vagn

Hr. Møller                    Muus                               Flemming B.

Hr. Poulsen                 Milthers                             Kjeld

Hr. Rasmussen                                                        

Hugo                           Jensen                               Holger

Høj                             Larsen                                Johannes Anker

I.K.Kristensen               Pedersen                            Ingvard

Ingeniør Buhl                Hansen                              Børge Syppli

Ingeniør Eliasen            Juncker                              Flemming

Ingeniør Frederiksen      Bennike                             Vagn

Ingeniør Nielsen            Geisler                              Ole Christian Tvede

Ingeniør Petersen          Petersen                           R. G.

Ingeniør Søndergaard     Bennike                             Vagn

Ingeniør Thomsen           Elmøe                                Bill

ingeniør Thygesen           Christensen                      Aage Højland

Ingeniør Thygesen           Christensen                     Th. Højland

Isak                               Jepsen                           Willy K. K.

Iver Brask                       Andersen                         Erik Lumbye

J                                   Nielsen                            Niels Aage

Jack 1                           Gjødrik-Andersen              Aage Zinklar

Jacob                            Frederiksen                     Arne

Jacob                            Gertsen                          Frants Oluf

Jacob                            Nielsen                            Knud Aage

Jakob                            Nielsen                            Knud Dyr

Jejse                            Jensen                             Jens Jacob

Jens                             Toldstrup                         Anton

Jens                              Fredborg                         Poul Jørgen

Jens Christian Andersen   Østergaard                       Johannes Evald

Jens Christian Nielsen      Jensen                            Thyge Folmer

Jens Fremover                 Lindblad                           Preben Lok

Jens Jensen                    Petersen                         Aksel E.

Jens Lyhne                     Andersen                         Carl Evald

Jens Lyn                         Sørensen                         Jens Laursen

Jens Rasmussen                Nielsen                            Svend Egon

Jens Toldstrup                 Toldstrup                         Anton

Jensen                            Groot                              Eigil

Jensen                            Christensen                     Aage Møller

Jensen                            Petersen                         Peter

Jes                                 Gertsen                           Frants Oluf

Jessen                             Petersen                         Niels

Jim                                  Keldsen                           Eivind

Johan med røven               Nielsen                           Carl Johan

Johansen                          Odder                            O.

John                               Gertsen                           Frants Oluf

John                               Jacobsen                         Mogens

John Tates - Engelske navn Thyregod                        Jørgen

Jokumsen                         Nielsen                           Axel

Julep                               Muus                              Flemming B.

Julius                              Pertoft                             F. S.

Junior                             Iversen                             B.B

Jytte                              Petersen                          Ellen

Jønne                             Rysgaard                         Jørgen

Jørgen                            Muus                              Flemming B.

Jørgen                            Kieler                             Jørgen

Jørgen Bak                       Hesseldahl                      Jørgen

Jørgen Jensen                   Kvist                               Hans

Jørgen Jensen                   Fisker                             Ernst

Jørgen Madsen                  Midtgaard                       Ingvard

Jørgensen                        Bennike                          Vagn

Jørgensen                        Petersen                         Frode Faber

Jørn                                Christensen                      Aage Højland

Jørn                                Hansen                            Knud

Kaj Brinkø                        Jensen                             Kaj Brink

Kaj Harder                       Christensen                       Kaj

Kaj Jensen                       Andreasen                        Alfred

Kamma                             Povlsen                            Kamma Klitgaard

Kaptajn Blod                     Jensen                            Erik

Karl                                 Møller                             Karl August Algreen

Karolus                            Madsen                           Karl

Kedde                              Hanssen                         Kresten

Kedde Højvang                  Hansen                           Kresten

Keld                                Gertsen                           Frants Oluf

Kelstrup                           Feldsted                         Jørgen

Kineseren                         Møller                             C.V.

Kiosk-Mikkel                     Mikkelsen                        Christian Marinus

Kirsten                             Kretschmar                    Kirsten

Kjeld                               Gertsen                          Frants Oluf

Kjeld                               Pedersen                        Svend Ulrich

Kjeld                                Rask                              Anton

Kjeld Petersen                   Oddershede                 Verner Sigfred Nørgaard

Kjeldsen                            Hansen                        Otto Bertel

Kjær                                 Larsen                         Poul

Klavs                                 Clausen                        H. C.

Knold                                Hansen                        Erik

Knud                                 Platou                         Henrik Wessel

Knud Hansen                      Pflug                           Erik B.

Knud Lund                          Larsen                        Gejr Westy

Knud Petersen                    Jensen                       Aage Sigfred

Knud Poulsen                      Harder                        Erik

Knud Aabo                          Kristensen                   Knud Aabo

Koch                                  Lillelund                      Jens

Kof                                    Hatting                        Eigil

Kofoed                               Nielsen                       Jens Krabbe

Konrad                               Ibsen                          Karl

Kontorchef Jensen               Petersen                     Peter

Korsgaard                           Nørgaard                     E. Olav

Krebs                                 Nielsen                      Jens Krabbe

Kristen                               Petersen                     Ingvard

Kristian Nielsen                    Rasmussen                  Carl Gert

Kristian Aage Egil Andersen   Stavnstrup                   Poul Richardt

Krølle                                Lillelund                     Jens

Kugleposten                        Nielsen                      Kjeld

Kurt                                   Holdt                        Kurt

Kurt Nielsen                        Junker                      Jan Boisen

Lange                                 Gyberg                      Werner

Lange                                 Skinhøj                      Erik

Lange Aksel                         Geisler                       Ole Christian Tvede

Lange Poul                          Jacobsen                    Poul

Langelænder                        Nielsen                      Anders Christian

Larsen                                 Hansen                     Carl Øjvind

Larsen                                 Hansen                     Christian Altenborg

Larsen                                 Larsen                       C.C.

Lasse                                   Heigaard          

Lasse Skrædder                     Nielsen                       Laurits

Latterfugl                            Brønnum                      Christian

Laursen                                Nielsen                        Niels Aage

Laursen                                Lunn                           Niels S.

Legionæren                           Jensen                        Harald

Leif                                       Sørensen                    Einar

Leif Henriksen                        Nielsen                       Egon Verner

Leo                                       Larsen                        Arne

Lille Aksel                              Geisler                        Ole Christian Tvede

Lille Peter                             Lindblad                      Preben Lok

Lille Sømand                           Larsen                        Adolf Theodor

Lille Søren                            Lykkeberg                    Sten

Lillefar                                 Juncker                        Flemming

Lind                                     Schøller                        C. G.

Line                                     Bonnesen                      Edith

Liss                                       Errboe                          Liss

Lorenzen                               Hansen                         Eli

Lorenzen                               Larsen                         Carl Otto

Lotte                                    Bonnesen                     Edith

Louise                                    Elmøe                          Ella

Lund                                     Nørgaard                      Harry Aksel

Lystrup                                  Krarup                         Vilhelm

lærer Hansen                          Strøbech                     E. G.

Mads Poulsen                          Milthers                       Kjeld

Madsen                                  Mortensen                   Kaj

Madsen                                 Møller                          Erik

Magnus                                  Mollestad                    Carsten

Magnus Larsen                       Åbenhus                        Arne

Malaria                                 Christensen                    K. Toft

Maler Hans Hansen                 Sandbæk                        Harald

Mandari                                 Muus                            Flemming B.

Mandarin                               Juncker                        Flemming

Mandarinen                            Juncker                        Flemming

Maren                                  Jensen                           Maren

Maria                                    Heide                             Paula

Marie                                    Bonnesen                        Edith

Marie                                   Jensen                            Karen Tovborg

Marie                                   Ahm                               Agnes Elisabeth

Marinus                                 Hansen                           Marinus

Marinus Petersen                   Thyregod                         Jørgen

Mathiasen                              Larsen                            Knud Ørskov

Max                                      Brint                              Kaj

Max                                      Nielsen                          Kaj Brint

Max                                      Røge                              Henning

Middelbo                               Bennike                         Vagn

Midtjyske                               Petersen                       R. G.

Midtjyske Petersen                 Petersen                        R. G.

Mikkel                                   Pedersen                       C.O.

Mikkelborg                             Nielsen                          Viggo

Mikkelsen                               Muus                             Flemming B.

Mikkelsen                               Pedersen                      C.O.

Mogens Ruth                          Andersen                       Carl-Viggo

Mogens                                 Andreasen                     Hans Krarup

Monty                                   Christensen                    Einer Viggo

Morder Nielsen                        Brinch                          Fischer K.

Morian                                   Sørensen                       Viggo

Moses                                     Nielsen                           Poul O.

Moster Lise                              Elmøe                             Ella

Mr. Nonamesen                        Clemmesen    

Munk                                      Grønnum                        Kaj Erik

Musse                                     Ulkjær                           Kathrine

Møller                                      Muus                            Flemming B.

Møller                                      Toft                              F. L.

Mønsted                                  Mønsted         

Mørck                                     Lillelund                         Jens

Mørkeberg                               Houborg                         Frimodt Christian

Mørkhøj                                       

N.                                           Lillelund                          Jens

Nelle                                      Vangsted                          Niels Erik

Neubert                                 Nielsen                             Ove

Niels                                       Poulsen                           Johannes

Niels E. Svendsen                      Madsen                            Tage Henry

Niels Hansen                            Høeg-Guldberg                   Ove

Niels Larsen                             Pedersen                          Viktor

Niels Aage Nielsen                    Svendsen                           Ove

Nikolaj Madsen                          Møller                             Niels Kristian Jensen

Nissen                                     Rasmussen                        Jul

Noah                                       Stotz                                Thomas Friederich

Nol                                          Frederiksen                      Peter Stiil

Nonamese                                Clemmesen    

Nybo                                        Elstrøm                             Arne

Nørremose                                Balle                                 Helge

Observer                                   Jenk                                 Jørgen

Olaf                                           Hedegaard      

Ole                                           Kiilerich                            Ole Gerhard

Ole                                           Christensen                       Sigurd Vestergaard

Ole                                           Nykvist                              Arne

Ole Lind                                    Jensen                               Hans Peter

Ole Svendsen                             Christensen                        Gunnar B.

Ole Sømand                               Petersen                            Ole

Olga                                         Christensen                         Helga

Olsen                                       Bennike                              Vagn

Olsen                                       Finsen                                 Ole

Oluf Hansen                               Lind                                    Erik

Onkel                                       Bennike                               Vagn

Onkel Christian                          Bennike                               Vagn

Ottesen                                    Eiby-Nielsen                          T. P.

Overlæreren                             Gravesen        

Palle                                        Mortensen                             Kaj

Palle Villumsen                           Larsen                                 Erik Niels

Paraply-Jensen                           Christensen                          Aage Møller

Paul Paulsen                              Frandsen                               Paul Erik

Peder                                       Christensen                            Poul

Pedersen                                  Kristensen                              Invard I. K.

Peel                                          Kiilerich                               Ole Gerhard

Peer Topp                                  Bendtson                             Erik

Pelle                                         Synnermann                          Per

Per                                            Jebsen                                Peter

Per                                            Pedersen                             Erik

Per Lund                                   Lykkegaard                           Carl

Per Nielsen                                Varming                               Ole

Peter                                        Andersen                             Georg Green

Peter                                        Christensen                          Poul

Peter                                        Hatting                                 Eigil

Peter                                       Jensen                                  Peter

Peter                                       Petersen                               R. G.

Peter                                       Liljenskjold                          Hans F. von

Peter                                       Pedersen                             Knud Nordstrand

Peter Egon Nielsen                    Toft                                     Hans Carl

Peter Hansen                            Samsing                               Jens Peter

Peter Jensen                              Christensen                        Aage Højland

Peter Johansen                          Pedersen                            Poul Johan

Peter Jørgensen                         Sabroe                                Peter

Peter Madsen                             Dantoft                               Arne Eilif Dybdahl

Peter Nielsen Larsen                  Johannes                              Anker

Peter Rasmussen                        Ring                                     Poul

Peter Skov                                 Møller                                Jens Pedersen

Peter Sørensen                          Pedersen                            Børge

Peter Vestergaard                     Gustafsson                           K.O.

Petter                                      Jørgensen                            Peder

Platfod                                     Balling                                 Ejnar

Politikommissæren                      Wiese                                  Knud

Poul                                        Christensen                          Svend Erik

Poul                                         Hansen                                Svend P.

Poul                                        Jeppesen                              Svend Lau

Poul                                        Junker                                  Palle

Poul Jacobsen                          Christensen                           Svend Erik

Poul Jørgensen                         Christoffersen                        Aksel Richard

Poul Madsen                            Dantoft                                 Arne Eilif Dybdahl

Poul Møller                              Christensen                          Aage Højland

Poul Rasmussen                         Rohde                                  Peter P.

Poulsen                                   Pedersen                              Just Carl

Poulsen jr.                               Iversen                                 B.B

Præsten                                  Poulsen                                 Hans Peter

Præsten                                  Rye-Andersen                         N. A.

Pudderdåsepigen                      Mouritzen                             Annie

Punzi                                     Møller                                     A. S.

Ras                                        Rasmussen                              Rasmus

Rasmussen                              Feddersen                              Otto Josias

Rasmussen                              Rottbøll                                 Christian

Ravn                                      Jacobsen                                Ejvind

Redaktionssekretæren              Egebjerg                                Lars

Richard                                  Jepsen                                   Lau

Richard                                    Zierau                                   Ludvig

Robert L. Petersen                    Iversen                                 Helge Broch

Rover                                      Christensen                           K. Toft

Rud                                         Ruge                                     Morten

S.50                                         Lillelund                                Jens

SA 1                                         Toldstrup                             Anton

SA 4                                         Lillelund                                Jens

Sabroe                                     Sabroe                                  A. Gylding

Sam                                          Jelgren                                Poul

Sanderskov                                Laursen                                V.Hoffmann

Schleipner                                 Rye-Andersen                        N. A.

Schmidt                                    Bro Knudsen                          Orla

Schmidt                                    Knudsen                               Orla Bro

Sigfred                                      Rasmussen                           Helge Ryberg

Skipper                                     Nielsen                                Kjeld Evers

Skipper                                     Sørensen                             Henning Anker

Skipperen                                 Skovgaard                             J.

Skjold                                       Eigenbroth                            N.A.

Skomageren                              Olesen                                  Otto W.

Skrædderen                              Storgaard                              G.

Skyggen                                    Lassen                                Robert

Slagter                                     Pedersen                            Kristian

Snedkeren                                Hansen                               Svend Aage Peder

Sofus                                       Clausen                               Werner

Sommer                                   Møller                                  Poul

Sp 2                                        Pedersen                             Just Carl

Specielarbejderen                     Nielsen                               Torkel

Steen                                     Jacobsen                              Holger

Steensen                                 Steensen                              S. A.

Stef                                        Steffensen                           Willy

Steff                                       Thomsen                              Harry

Steffensen                              Ammundsen                           Ejnar

Steffensen                              Petersen                               Orla Strange

Steffensen                              Thomsen                               Harry

Sten                                       Jørgensen                            A.J.

Stenfisker Sørensen                 Nielsen                                 Niels Aage

Stoffer                                   Andersen                             Knud Nørlem

Stop                                      Hansen                                 Otto Bertel

Stopperen                             Hansen                                   Otto Bertel

Stukas                                   Skovborg                                Knud Bülow

Støvring                                 Toldstrup                               Anton

Svend                                    Jensen                                    Poul

Svend                                     Kofoed                                  Verner

Svend                                      Pedersen                              Hans

Svend Hansen                           Hammer                               Christian Houmark

Svend Holm                              Vestergaard                           Ejnar Holm

Svend Jensen                           Reby                                     Oluf

Svend Pedersen                        Yde                                     Peder Smed

Svend Aage Christensen            Pedersen                               Svend Helge Birkild

Svendsen                                Kisum                                    Olaf Juul

Svensen                                  Hoffmann                               Svend

Svingpjatten                           Hesseldahl                              Vagn

Søby                                      Jørgensen                               A.J.

Søbæk                                    Stephensen                             O.

Sømanden                              Andersen                                 Anders Peter Husted

Sømanden                              Nielsen                                   Orla

Sømanden                               Sørensen                               Aksel Viggo

Sønderskov                             Laursen                                 Valdemar Hofman

Søren                                    Gulstad                                  Henrik Alexander

Søren                                     Nielsen                                 Jørgen A.

Sørensen                                Bennike                                Vagn

Søster Ragna                           Rasmussen                             Ragna

Table Dancer                           Balling                                   Ejnar

Table Lamb                             Lund                                    Kaj Ronald

Table Manners                         Geisler                                Ole Christian Tvede

Table Tennis                           Larsen                                 Adolf Theodor

Table Top                               Muus                                   Flemming B.

Tage                                      Hesseldahl                            Jørgen

Tage Bentzen                          Nielsen                                Niels Aage

Tage Brun                               Plum                                   Niels Munk

Tante Marie                            Gravesen        

Tarzan                                    Hav                                      Niels

Teddy                                    Larsen                                 Adolf Theodor

Tennis                                    Larsen                                 Adolf Theodor

Tennis                                    Ryder                                  Harold Erhard

Tennis                                    Larsen                                  Andy

Terkildsen                              Toldstrup                              Anton

Thorbjørn                               Vognsen                              Carlo

Thorsen                                 Hansen                                 Otto Bertel

Thygesen                               Christensen                           Aage Højland

Thøgersen                              Nicolaysen                           Adam A.

Tito                                      Pedersen                               Anton Oskar Elkjær

Told                                      Toldstrup                              Anton

Toldstrup                               Toldstrup                              Anton

Tom                                       Jensen                                  Thorup

Tom                                       Leval                                     Thomas W.

Tom                                       Søndergaard                          Josef

Top                                        Muus                                     Flemming B.

Topp                                     Christensen                            Johannes

Tot                                       Madsen                                  Peter Theodor

Trolden                                 Christensen                            Christian Kaleb

Vagn                                     Christensen                            Vagn Nørlund

Vagn                                      Hesseldahl                             Vagn

Valde                                     Petersen                               Vilfred Christian

Varberg                                   Lillelund                               Jens

Vendelbo                                Espegaard                              Arne

Vestergaard                            Laulund                                  Axel

Vestergaard                            Laulund                                 Axel Valdemar

Vestergaard                           Østergaard                             Martin Kristian

Viggo                                     Lassen                                   Frans

Vilhelm                                  Abildskov                                Peter

Vips                                       Pflug                                    Erik B.

Volvo                                     Sørensen                               Anton

Wheat                                   Vang                                     Frits Tornøe

Willy                                    Jensen                                   Vagn Merrild

Winther                                Madsen                                   Vagn

Wolle                                   Andersen                                 Oluf

Zeus                                    Sørensen                                 Søren Christian

Zigzag                                  Ammundsen                              Ejnar

Zig-zag                                 Ammundsen                               Ejnar

Ørn                                     Høeg-Guldberg                           Ove

Østergaard                            Olsen                                      Aage

Åbo                                     Jørgensen                                 A.J.

Aabo                                    Jørgensen                                A.J.

Åge                                      Nielsen                                    Fritz

Aage                                    Nielsen                                    Abert Frits

Aage                                    Nielsen                                    Frits

Aage                                     Nielsen                                   Frits Christian

Aage Alstrup Nielsen               Christensen                            Jørgen Robert

Aage Peter Jensen                  Møller                                  Jens Pedersen